Monthly archives for Říjen, 2015

Projekt: Jedeme do Zoo

????

 

Podzimní činosti

????

Děti poznávaly podzimní květiny a různé druhy ovoce a zeleniny. Pozorovaly změny v přírodě.

Den zdraví

1 (7)

Děti se hravou formou učily poskytovat a přivolat první pomoc. Seznamovaly se s různými druhy nebezpečí. Učily se na ně správně reagovat.