Ve dnech 5. a 6. září 2017 jsme s našimi žáky pozvolna přešli na vyučování formou projektu na téma historie Zlatých Hor.

Projekt jsme zahájili návštěvou muzea. Následně děti obdržely dotazník, jehož smyslem bylo odpovědět na několik otázek týkajících se našeho města a zároveň využít komunikace s místními občany při jeho vyplňování.

Děti jsme před začátkem akce poučili o bezpečnosti při provozu a o chování k dotazovaným.

Překvapilo nás, jak se děti zapojily a naprosto bez ostychu oslovovaly kolemjdoucí.

Druhý den následovalo vyhodnocení dvou nejlepších skupin. Malé odměny se dočkali ale i ostatní, kteří se zdárně doposud zapojili. V rámci zpětné vazby jsme se ústně dotazovali na to, co mohli žáci vidět při návštěvě muzea, informačního centra a náměstí.

V další části zhlédli vzdělávací video o Zlatých horách a přesunuli se po skupinkách do tříd a zde kreslili libovolný zlatohorský objekt, který je zaujal. Obrázky byly velmi povedené, a tak by byla škoda je nevystavit.

Rozhodli jsme se pro formu flipů jednotlivých skupinek.

Rádi bychom ocenili to, s jakou chutí děti pracovaly a že tato dvě projektová dopoledne proběhla v kamarádské a pracovní atmosféře.

 

Na příští akci se těší pedagogický sbor při ZŠ a MŠ Zlaté Hory!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *