Mateřská škola

„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce…“
Robert Fulghu

Součástí našeho zařízení je mateřská škola, která je umístěna ve třetím patře východního pavilonu léčebny. Je vkusně a plnohodnotně vybavena tak, aby všestranně posloužila dětem. O děti se starají plně kvalifikované učitelky (MŠ + spec.ped.) , které mají dlouholetou praxi a bohaté zkušenosti v práci s dětmi zdravotně oslabenými.
DSCN1025

V provozu jsou dvě oddělení (každé s max. kapacitou 14 dětí), do nichž jsou přijímány v prvé řadě děti pobývající v léčebně bez doprovodu rodičů a děti od 5 let. Pokud není ale kapacita oddělení naplněna, je možno přijmout i děti mladší. V naší mateřské škole působí dvě paní učitelky, které pracují podle vzdělávacího programu „Království skřítka Zlatohoráčka“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ. Výchovný a vzdělávací náplň tvoří tematické bloky k rozvoji jazykových a literárních znalostí, chápání elementárních matematických souvislostí, grafomotoriky, rozvíjení poznání, hudebních, výtvarných a pohybových dovedností. Součástí činnosti v naší MŠ  je samozřejmý pobyt v přírodě, ale také speleoterapie. Obě tyto činnosti jsou provázány s léčbou a vzděláváním. Hravou formou a vhodnou motivací děti získávají poznatky o okolním světě, učí se vzájemnému respektu a toleranci a posilují si zdravé sebevědomí.

DSCN1036

Vzdělávací program je vypracovány pro smíšená oddělení, přizpůsobuje se věku, zdravotnímu stavu dětí a organizaci léčby. Každý pracovní den jezdí jedna skupina v dopoledních hodinách na speleoterapii, kde probíhá větší část vzdělávacích činností. Druhá skupina pracuje podle standardního režimu v léčebně a v přírodě. Učitelky se u obou skupin po týdnu střídají.Všechny činnosti jsou promyšlené, vzájemně provázané a směřují k našemu hlavnímu cíli, což je příprava dětí pro vstup do ZŠ.

V průběhu školního roku se učitelky věnují dětem i ve svém volném čase pořádáním některých mimoškolních akcí – podzimní zavírání přírody, práce na IAT (velkoplošný PC) v naší ZŠ, hravý nácvik 1. pomoci, jarní úklid lesa, čištění studánky apod.

Rodiče přihlašují své děti do MŠ vyplněním jednoduché přihlášky.

Učitelky nabízejí možnost úzké spolupráce s rodiči, informují je o chování dítěte, dosažených pokrocích nebo mohou společně vyřešit případný problém.

Naším přáním je, aby se děti do naší MŠ těšily, cítily se zde spokojené, vytvořily si nová přátelství a odjížděly obohacené o nové poznatky a krásné zážitky.

11216434_971419619534704_242433245_n