ZDRAVÉ DÍTĚ = ŠŤASTNÉ DÍTĚ…A NEJEN ONO

Mnohem rozumnější je strávit pár týdnů ve zdravém krásném prostředí, kde dítě navštěvuje plnohodnotnou školu a prakticky nezamešká výuku, než se v průběhu roku trápit doma či v nemocnici a pak se navíc stresovat s doháněním učiva.

 ZŠ a MŠ při Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách je škola s dlouholetou tradicí. Zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí, které zde pobývají na léčebném pobytu. V dnešní době, kdy v důsledku stále se zhoršující smogové situace narůstá agresivita respiračních nemocí zvláště u dětí, je pro ně léčba v zdravotnickém zařízení nezbytným předpokladem dalšího zdravého vývoje. Přes naléhavá doporučení lékařů však často děti pobyt v léčebně neabsolvují z důvodu obav rodičů, a bohužel často i učitelů, že zameškají příliš mnoho učiva. Opak je však pravdou. Ze zkušeností víme, že dětem prospívá nejen léčebný pobyt se spoustou nevšedních procedur, ale i výchovné prostředí v podmínkách naší školy. Vzhledem k menšímu počtu dětí ve třídách máme totiž více prostoru pro individuální přístup a pro zohlednění specifických potřeb každého dítěte. Všichni učitelé jsou speciální pedagogové, kteří dokáží pracovat s dětmi s jakýmkoliv znevýhodněním, a nezřídka se stává, že odhalí i poruchu, která u dítěte nebyla dosud diagnostikována.

Vedle běžných metod výuky aplikujeme i některé alternativní postupy a metody, jako např. genetickou metodu čtení, splývavé čtení Sfumato, při psaní Comenia script, projektové vyučování apod. Počítačová učebna interaktivní tabule, automatický přístup na internet jsou již dávno samozřejmostí.

Je prokázáno, že už po absolvování jednoho léčebného pobytu se zdravotní stav dítěte zlepší natolik, že nebývá v průběhu roku tak často nemocné. Opakované pobyty ovlivní psychický i fyzický stav dítěte na delší dobu. A za jakou cenu? Že dítě nebude zhruba měsíc ve své škole. O výuku však nepřijde, učivo nezamešká. Pobyt hradí pojišťovna. Stačí tedy, aby se rodiče poradili s pediatrem, jehož prostřednictvím mohou o pobyt v léčebně požádat. A proč právě Zlaté Hory? Ze tří míst v České republice, kde právě probíhá speleoterapie (podzemí je k léčebným účelům využíváno též v Moravském Krasu a v Mladči), mají právě Zlaté Hory nejčistší ovzduší a jen samotný pobyt ve zdejším prostředí je již od 19. století vyhledáván a využíván pro lázeňské účely.