Histore

Sanatorium EDEL – dětská léčebna respiračních nemocí se nachází v městečku Zlaté Hory na okraji lesního masívu Příčné hory v nadmořské výšce 410 m. Město má necelých 5 000 obyvatel a leží na hranicích s Polskem.

                                    

 images

  Kapacita léčebny v současnosti je 105 lůžek pro děti od 3 do 15 let věku. Je specializovaná na léčbu opakovaných nemocí dýchacího ústrojí a má charakter odborného léčebnéhoústavu pro děti a dorost.

    Přijaté děti jsou zde umísťovány na doporučení příslušných odborníků a pediatrů. Během pobytu navštěvují  různé druhy rehabilitačních cvičení, ultrazvukovou inhalaci Vincentky, v mnoha případech mají individuální LTV, společný nácvik správného dýchání nebo pískání na flétny. Při příchodu a propouštění jsou děti vyšetřeny spirometricky, pravidelně navštěvují saunu.

     01.03.1995 byl zahájen provoz speleoterapie ve zrekonstruovaném důlním díle, které nabízí ideální mikroklima pro pobyt dětí  s diagnózami hlavně alergologického charakteru. Zde děti tráví ve všední dny 180 minut nejméně 15 x za  dobu pobytu.

    pf_650_03
Dětští pacienti jsou ubytování v nejvýše 4-lůžkových pokojích, mají společné sociální zařízení, kulturní místnost, společenský sál (pořádají se společenské akce, diskotéky, divadelní představení), velkou tělocvičnu, herny, dětská a sportovní hřiště přímo v areálu léčebny, v zimě sportovní minisvah.

 Zdravotní péče je zajištěna po celých 24 hodin lékaři i zdravotními sestrami. Děti školního věku zde navštěvují školu, která je umístěna přímo v budově léčebny. Děti předškolního věku navštěvují ve všední dny oddělení mateřské školy, která se nachází rovněž v hlavní budově. Poslední dobou je velmi rozšířen pobyt dětí v doprovodu některého z rodičů. Pro jejich společný pobyt jsou připraveny zrekonstruované pokoje v obou pavilonech (kapacita 33 lůžek pro doprovod).

   Zákon o Jednotné škole z r. 1948 umožnil vznik školy při tehdejší dětské ozdravovně ve Zlatých Horách. První děti zasedly do lavic 13. listopadu 1950, mateřská škola otevřela svá oddělení až 17. února následujícího roku. Tento zákon pomohl vyřešit otázku výchovy a vzdělávání dětí nemocných, oslabených, tělesně či smyslově postižených, které byly umísťovány v dětských ozdravovnách. Stejně jako celá naše společnost, tak i zdravotnická zařízení prošla za dobu své existence celou řadou změn. Nejvýznamnější z nich proběhla v roce 1993. Tehdy se z dětské ozdravovny spravované státem stala dětská léčebna s názvem „Dětská léčebna, s.r.o.“, později „Sanatorium EDEL“. Současně velkými změnami prošly i školy při těchto institucích. Od 01.07.2000 je škola společně s mateřskou školou právním subjektem.