Školní dokumenty ke stažení„ŠVP“ a „Výroční zpráva“ je k nahlédnuti v kanceláři ředitelky školy.